هدایای تبلیغاتی نفیس خاص

هدایای تبلیغاتی نفیس خاص ، گروهی از روشهای تبلیغات و بازاریابی است که به صورت دادن هدیه به مشتریان و افراد مشخصی، انجام میگیرد.

معمولاً شرکت ها و سازمان ها، با هدف های مشخص و متفاوتی سعی بر تولید هدایای تبلیغاتی مینمایند. قبل از ارائه یک هدیه به افراد خاص، میبایست جایگاه اجتماعی، موقعیت سازمانی، سطح آگاهی فرد، موقعیت اجتماعی، علایق شخصی، ویژگی های شخصیتی و مورد دیگر مورد بررسی واقع شود.


انتخاب هدایای تبلیغاتی خاص


در انتخاب یک هدیه نفیس جهت تبلیغات، تحلیل مخاطب و جایگاه اجتماعی آن لازم و ضروری می باشد. افراد تمایل دارند در صورت اخذ هدیه جهت تبلیغات، هدایایی دریافت نمایند که هدیه ای نفیس بوده و نشان دهنده ارزش گذاری به مخاطب نیز باشد. هدایای نفیس به دلیل شکیل و زیبا بودن و نیز گران قیمت بودن هدیه، در اذهان مشتریان این مورد را تداعی میکند که برای مخاطبین ارزش و احترام خاصی قائل شده است.


اهداف هدایای تبلیغاتی نفیس


هدف از ارائه هدایای نفیس، علاوه بر تبلیغ یک محصول و برند، قدردانی از زحمات مشتریان خاص و کارمندان می باشد. شرکت هایی که به صورت حرفه ای عمل میکنند، ارائه هدایای نفیس جهت تبلیغات محصول و برند خود را فرصتی در نظر گرفته و از آن بهره مند می شوند. ویژگی خاصی که در هدایای نفیس وجود دارد، ایجاد حس احترام و ارزش در میان افراد خاص است که موجب فروش بیشتر محصولات می شود. هدایای نفیس معمولاً به صورت کتب در نظر گرفته می شود. جایگاه کتاب های نفیس در میان مردم، نقش مهمی در ارائه این نوع هدایا برای تبلیغات دارد. هدایای تبلیغاتی می بایست طوری انتخاب گردد که مشتریان بالفعل و بالقوه برند مشخص شده را در یاد سپرده و با یادآوری نام برند، سعی بر خرید محصول و کالا می نمایند.


نتیجه گیری:
معرفی یک برند در هدایای تبلیغاتی، نیازمند طی مراحلی است که در آخرین مرحله، مشتریان با یادآوری نام محصول، یادآور نام برند شوند. مرحله اول تا سوم شامل تشخیص برند، یادآوری برند و برتری برند می باشد.